پنجشنبه 31 مرداد 1398 Thursday 22 August 2019 20 ذی‌الحجه 1440

بایدها:negahdari laminet

  1. استفاده از پادریهای گردگیر بارنگ ثابت جهت جلوگیری از ورودگردوخاک و جای پا.
  2. نمدهای مخصوصی در بازار جهت قراردادن و یا چسباندن در زیر پایه اجسام تیز و سنگین موجود میباشد که باید به منظور جلوگیری از ایجاد خش از آنها استفاده شود.
  3. در صورت ریختن مایعات بر روی پارکت لمینت سریعا آن را با پارچه یا اسفنج خشک نمایید.
  4. جهت تمیز نمودن سطح کافیست اول باجارو برقی (زبانه مودار سر جارو بیرون باشد) گرد وغبار را جمع نموده، سپس با دستمال یا طی مخصوص ( نخی بدون گیره فلزی ویا نک تیز) کمی نم دار آن را تمیز نماییم.

نباید ها:

  1. از تمیز کننده و براق کننده روغنی (oil soap-based) ویا (mop and shine) استفاده نشود.
  2. از سایر ساینده ها همچون سیم یا برس ظرف شوئی جهت پاک کردن سطح استفاده نشود.
  3. هرگز سطح را پالیش نزده و اززدن واکس های معمولی بر روی سطح خودداری نمائید.
مواد موجود در بازار جهت نگهداری:
  1. مواد تمیز کننده سطح مخصوص پارکت لمینت که بعد ازاتمام کار هیچ گونه لایه ای را بر سطح اضافه نمیکنند.
  2. طی های مخصوص پارکت لمینت.
  3. نمدها جهت پایه وسایل سنگین.